برای ساخت شهر جدید باید به منوی نقشه در بالای صفحه رفت و از داخل نقشه، آباده مناسب را انتخاب نمود
برای ساخت شهر اول فقط می توان در آباده های معمولی شهر را بنا کرد. برای ساخت شهر اول نه امتیاز شهری لازم است نه منابع و نه مهاجر. فقط کافی است در یک آباده معمولی شهر را بنا کرد آباده های معمولی در نقشه به شکل زیر می باشند.

اگر قصد دارید شهرهای دوم به بعد خود را بنا کنید باید اولا امتیاز شهری لازم برای ساخت شهر جدید را داشته باشید (میزان امتیاز شهری خود را می توانید در ساختمان پارک مشاهده نمایید)، همچنین باید 5 مهاجر داشته باشید. این بار می توانید در هر نوع آباده ای شهر خود را بنا کنید. هرکدام از این آباده ها امتیازهای ویژه ای در تولید منابع دارند.


پس از تایید ساخت شهر جدید دوم به بعد مهاجرین به سمت شهر راه می افتند که مدتی طول خواهد کشید حرکت مهاجرین را می توان در سمت چپ اتاق جنگ مشاهده نمود پس از رسیدن به شهر مهاجران ناپدید شده، و شهر جدید بنا می شود.
شهرامتیاز شهری لازم برای ساخت شهر جدید
شهر 2300
شهر 31594
شهر 44236
شهر 58473
شهر 614509
شهر 722514
شهر 832644
شهر 945036
شهر 1059819
شهر 1177111
شهر 1297023
شهر 13119659
شهر 14145119
شهر 15173496
شهر 16204880
شهر 17239359
شهر 18277014
شهر 19317927
شهر 20362174
شهر 21409829
شهر 22460966
شهر 23515655
شهر 24573964
شهر 25635960
شهر 26701708
شهر 27771271
شهر 28844710
شهر 29922087
شهر 301003460
شهر 311088888
شهر 321178427
شهر 331272133
شهر 341370060
شهر 351472263
شهر 361578793
شهر 371689702
شهر 381805042
شهر 391924862
شهر 402049212
شهر 412178140
شهر 422311694
شهر 432449920
شهر 442592866
شهر 452740578
شهر 462893099
شهر 473050476
شهر 483212751
شهر 493379968
شهر 503552170
آباده معمولي
آباده نزدیک جنگل، +30% تولید چوب
آباده نزدیک معدن آهن، +30% تولید آهن
آباده نزدیک معدن سنگ، +30% تولید سنگ
آباده نزدیک چراگاه، +30% تولید گوشت
آباده نزدیک گندم زار، +20% تولید گندم و نان
آباده نزدیک جنگل و چراگاه، +20% تولید چوب و گوشت
آباده نزدیک معدن آهن و سنگ، +20% تولید آهن و سنگ
آباده نزدیک چراگاه بزرگ، +60% تولید گوشت
آباده نزدیک چراگاه وگندم زار بزرگ، +35% تولید گوشت و گندم
آباده نزدیک چراگاه،گندمزار، مرتع، +20% تولید گوشت،گندم و نارنج
آباده نزدیک چراگاه پهناور، +90% تولید گوشت
آباده نزدیک جنگل،معدن سنگ وآهن، +20% تولید چوب، آهن و سنگ